Service Advisor, Bærum Skui

Tesla

 • Full Time

Do you want to help
accelerate the world’s transition to sustainable energy? 

Tesla fortsetter ekspanderingen i
Norge, og vi vil etablere en av våre nye lokasjoner i Bærums-området. Vi går
allerede nå i gang med ansettelser til lokasjonen.

Tesla har skapt noen av de mest
innovative og teknisk avanserte bilene noensinne. Som Kundemottaker hos oss vil
du tilhøre et team i verdensklasse og være en del av ryggraden i vår
serviceorganisasjon, der du hver eneste dag bringer oss nærmere Teslas mål om å
akselerere verdens overgang til bærekraftig energi.

Du vil…

 • Kommunisere: Du
  vil følge kunder gjennom hele deres servicereise, fra første kontakt til
  de får tilbakelevert bilen. Vi er avhengig av at du skaper en opplevelse
  hvor hver eneste Tesla-kunde føler seg ivaretatt, hørt og informert.
 • Koordinere: Fungere
  som et kontaktpunkt mellom våre kunder og resten av Serviceteamet slik at
  vi kan levere førsteklasses service ved hvert eneste besøk.
 • Samarbeide: Ved
  å samarbeide på tvers av team og avdelinger sørger du for en kontinuitet i
  kundeopplevelsen.
 • Innovere: Som
  et team stoler vi på at dere kontinuerlig skaper, identifiserer og
  iverksetter forbedringer til kundeopplevelsen.

Du er …

 • Først og fremst kundeorientert: Dine handlinger er med kunden i fokus. Du har solid
  bakgrunn fra kundeservice og vil bidra til teamets evne til å levere en
  enestestående kundeopplevelse
 • En dyktig multi-tasker: Du
  prioriterer tiden og oppgavene dine riktig.
 • Lærevillig: Vi
  krever ikke at du er en bilekspert, men vi forventer at du har en genuin
  interesse for biler og teknologi og er villig til å lære mer
 • En utmerket formidler: Du
  kommuniserer klart og respektfullt på engelsk og norsk.
 • Digitalt kunnskapsrik: Du
  evner å lære og tilpasse deg ny teknologi og nye systemer
 • En fleksibel lagspiller: Du
  liker å samarbeide tett med ulike typer mennesker og kan og vil jobbe
  flexibelt for å støtte ditt team

Vi tilbyr…

 • Et dynamisk og fartsfylt miljø der mangfold, inkludering,
  læring og samarbeider nøkkelen til vår suksess
 • Muligheten til å jobbe medinnovativogavansert
  teknologi
  .
 • Kontinuerligtreningogutviklingfor å
  fremme dine ferdigheter og karriere
 • Konkurransedyktig lønn og goder
 • En trygg, ren og morsom arbeidsplass

Join the mission.

Send oss din søknad i dag.

Søknad må sendes elektronisk og
inneholde engelsk CV.

Do you want to help
accelerate the world’s transition to sustainable energy? 

At Tesla that’s our
mission.

As we’re continuing our
growth in Norway, we will be looking to establish one of our next new locations
in the Bærum area. Already now we will be hiring for this exciting location.

We’ve created one of the
most innovative vehicles ever made, and as a Service Advisor you will help
ensure an equally innovative service to our customers. Are you up for the
challenge?

You will:

 • Communicate: You will support customers from the moment they walk through our
  door or schedule a service visit to returning their vehicle, managing
  communication across physical and digital platforms.
 • Coordinate: You will act as a coordination point between our customers and
  the rest of the Service team to deliver excellence during every service
  visit.
 • Collaborate: By partnering and collaborating across teams and departments you
  aim to ensure consistency in our customer experience.
 • Innovate:
  Creating the most innovative service experience on the market is a task
  without end date. You will be part of discovering improvement
  opportunities and contribute with creative ideas on how we can
  develop. 

You are:

 • Customer-centric above all: Every day, at any time, you act with customer
  in mind. You have a clear background within customer service and will
  contribute to the team’s ability to deliver an even better experience.
 • A skilled multi-tasker: You prioritize efficiently, deliver on time and
  never lose sight of the big picture.
 • Interested & dedicated: We don’t require you to be an automotive
  expert, but we expect you to have a genuine car interest and always be
  eager to learn more. 
 • Excellent communicator: In English and Norwegian, you communicate
  clearly, concisely and respectfully.
 • Digitally savvy: You have the ability to adopt and adapt quickly to new technology
  and systems.
 • A team player: You’ll be part of a diverse team that thrives on collaboration.
 • Flexible: You
  are able and willing to work on a shift schedule, rotating between early
  shift (07:00 – 15:00) and late shift (14:00 – 22:00).
 • Safe to drive: We require you to hold a full Norwegian driver’s license.

We offer: 

 • A dynamic and fast-paced environment where inclusion,
  learning 
  and collaboration are key to success
 • The chance to work with innovative
  technology
  , advanced tools and software
 • Ongoing training and development to
  help you grow your skills and career
 • A competitive compensation and benefits
  package 
 • safe, clean and fun workplace

Join the mission. Apply
today.

Applications must be
submitted online and contain an English CV.

To be considered for our
roles in Norway it is required that you already have the right to work within
Norway/ EU/ EEA.